HAKKIMIZDA

Siz sadece planlayın...

Anatolia Sondaj, sondaj endüstrisine hizmet etmek ve katkı sağlamak amacıyla; sondajcılığın tüm alanlarında aktif olarak yeralmış ve sondaj faaliyetlerinin her aşamasında bulunmuş olan 2 Jeoloji Mühendisi ve 2 Sondör tarafından 2018 yılında kurulmuştur.

Kurulduğu günden bu zamana kadar; Türkiye’nin farklı bölgelerinde, yerüstü ve yeraltı şartlarında, farklı derinlik ve çaplarda, madencilik sektörünün önde gelen firmalarına sondaj hizmeti sunmuş ve aktif olarak sunmaya da devam etmektedir.

Sondaj çalışmalarının, madencilik ve enerji sektörünün olmazsa olmazı olduğunun bilincindeki Anatolia Sondaj ekibi; “siz sadece planlayın...” sloganı ile sondaj çalışmalarınızda tecrübelerini sizlerle paylaşmak konusunda isteklidir.

Emniyet, çevre, kalite ve tecrübe temelleri üzerine kurulan Anatolia Sondaj, yaşanılabilir bir dünya için sürdürülebilir madencilik ilkesini benimsemiştir.


Kalite Politikamız

Başlıca amacımız; yüksek deneyim ve bilgi birikimine sahip sondaj personelimizle birlikte, sondaj kuyularını mümkün olan en yüksek karot randımanı ile hızlı ve ekonomik şekilde tamamlayarak müşterilerimizin beklentilerini karşılamaktır.

Anatolia Sondaj; ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve gerekliliklere bağlı kalmak koşuluyla mevzuatlardaki değişiklikleri takip etmeyi, değişikliklerin uygulanmasını güvence altına almayı, prosedürlerin periyodik olarak denetlenmesini ve tüm faaliyetlerimizi sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.


Vizyonumuz

Anatolia Sondaj olarak sektörün ihtiyaç duyabileceği tüm sondaj çalışmalarına cevap verip iş bitirecek kapasitede ve kültürü ile sondaj sektöründe liderliğe oynayıp öncü olacak bir kuruluş olmak.


Misyonumuz

Çevreyle barışık, sürdürülebilir madencilik ve enerji kavramlarına bağlı, emniyet kültürünü ön planda tutan, hedef odaklı kuruluş mantığımıza uygun olarak faaliyetlerimizi sürdürmek.