İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE

İş Sağlığı ve Güvenliği

Anatolia sondaj olarak, doğru ve verimli bir çalışmanın ancak güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamında gerçekleşebileceğine inanmaktayız.
Tüm bu süreçlerde;

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm ekipmanları en doğru ve verimli şekilde kullanmayı,
 • Ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanun, mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymayı,
 • Çalışılacak projelerin başlangıcından bitimine kadar oluşabilecek iş kazalarının önceden analiz ve değerlendirilmesi yapılarak gerekli ekipmanlarla önlemler almayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda sektörel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek oluşabilecek iş kazalarını önlemeyi ve iş sağlığı ve güvenliği performansını sürekli olarak geliştirebilmeyi,
 • En üst birimden en alt birime kadar tüm çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği konusunda önlemler ve eğitimler almasını sağlayarak iş sağlığı ve güvenliği sorumluluğu oluşturmayı ve bu bilinci arttırmayı hedeflemektedir.

Çevre ve Doğa

Anatolia Sondaj olarak, sürdürülebilir gelişme ve çevre koruma olgularından yola çıkarak tüm süreçlerde:

 • Doğal kaynakları korumayı ve en verimli şekilde kullanmayı,
 • Çalışmalar sırasında ortaya çıkacak atıkları mümkün olduğunca azaltmayı veya geri kazanmayı,
 • Ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere, çevre ile ilgili kanun, mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymayı,
 • Projelerinde başından sonuna kadar oluşan ve oluşabilecek çevresel etkileri kontrol altında tutmayı ve azaltmayı,
 • Tüm çalışanlarımıza çevre konusunda eğitimler vererek, en üst birimden en alt birime kadar tüm çalışanlarımızın çevre sorumluluk bilincini artırmayı,
 • Çevre konusunda sektörel bilimsel araştırmalar ile teknolojik gelişmeleri takip ederek, çevresel kirlenmeyi önlemeyi ve çevresel performansı sürekli olarak geliştirmeyi,

hedeflemekte ve taahhüt etmekteyiz.


İŞ SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE HAKKINDAKİ BİLGİ KİTABIMIZI